Projekti

VODNI VRTEC

V šolskem letu 2022/2023 smo se pridružili mednarodnemu projektu Vodni vrtec. Cilj, ki mu bomo s projektom Vodni vrtec sledili je ozaveščanje o pomenu pitja vode na zdravje in okolje. Najboljša izbira  za pitje sta voda iz pipe in nesladkani čaj. Pitje vode je ključno za preprečevanje prekomerne telesne teže in nastanka kariesa.

Prav tako pripomore k ohranjanju okolja, saj pitje vode iz pipe zmanjšuje količino odpadkov. Tekom šolskega leta bomo v vrtcu izvajali različne aktivnosti za spodbujanje k pitju in poudarili pomen vode za življenje in zdravje. Trenutno smo edini Vodni vrtec v Pomurju.


Več informacij o projektu je dostopnih na spletni povezavi: http://www.waterschool.eu/si .

 

NA – MA POTI (NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)    

V projekt NA – MA POTI so vključene enote, kjer so posamezne strokovne delavke vključene v program. 

 

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in druge pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol.

 

EKO VRTEC

 

V projekt EKO so vključene vse enote vrtca in oddelki. Skozi celotno šolsko leto se bodo uresničevali cilji v sodelovanju s starši z namenom privzgojiti skrbi za okolje ter odgovornega odnosa do družbe in narave. Več si lahko preberete tukaj.

 

Predstavitveni film z naslovom SONCE, VODA, ZRAK DAJEJO ŽIVLJENJU NA ZEMLJI SVOJ PEČAT si lahko pogledate na povezavi: https://youtu.be/aLWYd2CRVgY

 

VARNO S SONCEM

 

Program Varno s soncem je nastal, kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji (vir: Register raka RS) in hkrati kot, odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu. Projekt otrokom in staršem pomaga pri osveščanju varnega gibanja na soncu.

V projektu sodelujejo oddelki, ki ga imajo načrtovanega v okviru LDN oddelka.

 

MALI SONČEK

V projekt Mali sonček so vključeni vsi oddelki vrtca z otroki starimi 2-6 let. Skozi celo šolsko leto si želimo, v sodelovanju z družinami, s programom uresničiti  cilje s področja gibanja v povezavi z naravo in družbo z namenom pridobivanja gibalnih spretnosti in športnih znanj.

Več si lahko preberete tukaj.

 

365 dni  TELOVADIMO VSI

Projekt spodbuja vsakodnevne gibalne  odmore, gibalne minutke in jutranjo telovadbo. Projekt je preprost, dopadljiv, popolnoma izvedljiv v vseh oddelkih, saj zanj niso potrebna kakšna dodatna znanja niti večji prostori ali kader.

 

Več si lahko preberete tukaj.

 

 

MLADI ŠPORTNIK

             

 

V programu Mladi športnik sodelujejo otroci iz razvojnih oddelkov.

Otroci se na športni prireditvi med seboj družijo in se pomerijo v različnih vadbah, kjer preizkusijo svoje gibalne spretnosti.

 

NOGOMETNI VRTEC

Nogometna zveza Slovenije in Nogometna šola Mura bosta tudi v šolskem letu 2020/21 v povezavi z vrtcem izpeljala program Nogometni vrtec, ki je namenjen otrokom letnik 2014, 2015 in 2016. Starši otroke v program predhodno prijavijo s prijavnico, ki jo pripravi Nogometna šola Mura.

 

Več si lahko preberete tukaj.

 

 

CICI VESELA ŠOLA

Cici Vesela šola je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revij Cicido in Ciciban. Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice vsak mesec z otroki obravnavata zanimivo, premišljeno izbrano temo.

Predstavlja se različna področja: kulturno in estetsko vzgojo, socialno učenje, šport, družboslovje, naravoslovje, tehniko …

Ob koncu šolskega leta otroci preverijo svoje znanje na Cici veselo šolskem dnevu (rešujejo zabavne vprašalnike in pri tem lahko tudi pomagajo drug drugemu). Vsak otrok, ki sodeluje pri preverjanju znanja prejme pohvalo. V projekt so lahko vključeni predšolski otroci.

 

OSTRŽKOVA BRALNA ZNAČKA

Bralna značka je slovensko gibanje, ki spodbuja mlade k branju in dviga njihovo bralno kulturo. V ta namen razvija različne programe in akcije: zgibanka "Zibelka branja" osvešča starše novorojenčkov, "Predšolska bralna značka" pa razvija družinsko branje. Več o projektu si lahko preberete na spletni strani bralne značke.

 

 

ZDRAVJE V VRTCU

S programom želimo razviti in okrepiti zmožnosti za oblikovanje okolja, ki predstavlja dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto in krepiti sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju.

Program želi posredno vplivati tudi na večanje pomena dobrega počutja in zdravja v družbi kot celoti, posebej še v okoljih, kjer sprejemajo odločitve, ki vplivajo tudi na zdravje.

 

 

TOY PROJEKT

 V projekt TOY skupaj stari in mladi so vključeni vsi oddelki vrtca v sodelovanju s PI Ljubljana in lokalnimi skupnostmi. V okviru projekta deluje knjižnica igrač. Izvaja se ob sobotah v knjižnici, občasno pa tudi v vrtcu po določenih enotah.

 

 

KORAK K SONČKU

  V projektu gre za sodelovanje z društvom Sonček.  Cilji projekta so: sprejemati in razumeti vsakršno drugačnost, oblikovati strpno družbeno in socialno klimo, ki bo otrokom z Invalidnostjo omogočila enake možnosti kot jih imajo sovrstniki, medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije, svetovanje staršem …

 

 

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  

   

 

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk bo tudi letos eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane.

Izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka se lahko obogati z različnimi spremljevalnimi dejavnostmi, kot so npr. obisk in ogled kmetije, čebelarja, sadovnjaka, pekarne, mlekarne…, pogovor o zdravem prehranjevanju, kmetijstvu, izvedbo natečaja ali kviza, pomoč pri pripravi slovenske jedi, izdelava pogrinjkov, izdelava plakatov, panojev ali risb, kulturni/družabni program, predstavitev ljudskih plesov, obisk vrtčevske kuhinje in pogovor s kuharjem, okrasitev jedilnic, igralnic in drugih prostorov na temo projekta, različne športne aktivnosti …

 

NEON - Varni brez nasilja

Neon je preventivni program, pripravljen na nacionalni ravni. Osnovni cilj programa je krepitev varovalnih dejavnikov pri otrocih. Otroci se v delavnicah učijo samozaščitnega ravnanja. Obravnavamo 3 osnovne pravice otrok: bit varni, močni in svobodni. Aktivnosti so starosti primerno naravnane, da lahko otroci aktivno sodelujejo v delavnicah.

Program v tandemu izvajajo strokovne delavke, ki so se udeležile izobraževanja in so se usposobile za izvajanje. Program se izvaja v oddelkih z otroki, ki obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom  v šolo. V oddelku, kjer se program izvaja, se izvedejo 4 delavnice za otroke (izvedejo izvajalke na ravni vrtca v skladu z dogovorom s strokovnima delavkama oddelka).

 

VARNOST V PROMETU

V okviru projekta se bodo v nekaterih oddelkih izvajale preventivne aktivnosti za večjo varnost otrok v prometu.

V okviru oddelka ali enote lahko strokovni delavci vključijo in  razširijo dejavnosti projekta tudi v   vzgojni program z namenom osveščanja otrok in družin o varnosti v prometu. V ta namen lahko skupaj z otroki oblikujejo vizijo varne mobilnosti vrtca, spodbujajo izvajanje dejavnosti na vozilih (poganjalčku, kolesu, triciklu, skiroju…), dejavnosti na temo prometa,  sodelujejo na natečajih na temo projekta, povabijo družine, da skupaj kolesarijo/hodijo/rolajo po varnih poteh, sodelujejo pri predstavitvi Pasavčka, spodbujajo igre vlog in učne stimulacije v prometu, razvijajo kritična mišljenja otrok s  postavljanjem vprašanj in analiziranjem realnih prometnih dogodkov …  

 

TRAJNOSTNA MOBILNOST - BELI ZAJČEK - NOVO!

S projektom si želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok in njihovih družin ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici zavodov, zmanjšanju okoljskih obremenitev, spodbujanju gibanja otrok in krepitvi njihovega zdravja.

Poleg sodelovanja v igri Beli zajček, ki spodbuja otroke, da v vrtec prihajajo na trajnosten način (hoja, s kolesom, rolerji, skirojem, z javnimi prevoznimi sredstvi ali na način skupinskega prihoda z osebnim avtom), vse spodbujamo, da skupaj z izvajalci organizirajo tudi druge dejavnosti s področja prometa, okolja in zdravja (npr. izvajanje Pešbusa, analiza dostopa poti v vrtec, sodelovanje z občinami pri urejanju okoliša vrtca za večjo varnost otrok, ipd.). V projektu sodelujejo oddelki, ki imajo načrtovan program Belega zajčka v LDN oddelka.

 

ERASMUS +  NOVO!

    
 

  

 

 

MOBILNOST NA DELOVNEM MESTU - ERASMUS+  - KA1

Kot vrtec bomo začeli v šolskem letu 2020/21 izvajati projekt Erasmus+, z naslovom Umetnost, medkulturnost in različnost nas povezujejo in bogatijo. V projektu načrtujemo povezovanje z vrtcem iz Avstrije in z vrtcem iz Hrvaške v obliki mobilnosti na delovnem mestu. Partnerstvo z avstrijskim vrtcem smo zgradili na osnovi sodelovanja v preteklosti, za sodelovanje s hrvaškim vrtcem pa se dogovarjamo na novo. Želimo si sprememb, zato moramo v korak s časom in se začeti mednarodno povezovati, izmenjati primere dobre prakse tudi v tujini z namenom, da si izmenjamo kar se da največ dobrih praks ter s tem obogatimo in nadgradimo področja, katerim dajemo največji poudarek na področju vodenja, organizacije, izvajanju kurikula in strokovnega dela z otroki (tako z ranljivimi skupinami kot tudi drugimi otroki na sploh). Sodelovanja bodo potekala tako na daljavo, kot tudi v obliki izobraževalnih obiskov na delovnem mestu v vrtcu v Avstriji in na Hrvaškem.

Več si lahko preberete tukaj

Dobrodošli

Spoštovani obiskovalci! S prenovo spletne strani želimo staršem in vsem obiskovalcem strani ponuditi preglednejšo in še zlasti bolj informativno spletno stran. Trudili se bodo, da vas z objavljenimi vsebinami informiramo o našem delu in aktivnostih. Vabimo pa vas tudi, da nam posredujete vaša mnenja, predloge, pohvale in konstruktivne kritike. Vabljeni k sodelovanju.

Osnovni podatki

Talanyijeva ulica 6
9000 Murska Sobota

Id. št. za DDV: SI97605794
Matična št.: 5051304000
TRR: 01280-6030639808

Kontaktni podatki

Telefon: 02/530-12-34
Telefax: 02/530-12-35

E-naslov: info@vrtec-ms.si

Prijava na e-obvestila

Izberite enote iz katerih, želite prejemati obvestila:
Spletna stran uporablja piškotke, s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo. S potrditvijo in nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.